Công cụ phân tích mã HTML

Nếu như bạn viết bài ở chế độ HTML, khi bạn chia sẻ một đoạn code nào đó thường có các ký tự (< > $ ' ") và công cụ bên dưới sẽ giúp bạn chuyển đổi các ký tự đó sang dạng mã hóa để hiển thị bình thường sau đó mới có thể chèn vào bài viết được.Sau khi Click Convert , bạn hãy chép đoạn code đã được mã hóa vào bài viết của mình.

Đăng nhận xét

Đăng bình luận (0)